Profil spoločnosti

Firma enviTrans je úspešne rozvíjajúca sa spoločnosť poskytujúca komplexné ekologické služby od roku 2005.

Činnosť spoločnosti enviTrans je zameraná predovšetkým na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Sídlo spoločnosti je v Dubnici nad Váhom. Pôsobnosť spoločnosti je po celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť spolupracuje so špičkovými odborníkmi a organizáciami z oblasti ekológie a chémie.

Spoločnosť enviTrans zabezpečuje nasledovné činnosti:
(na základe živnostenského listu a súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane ich prepravy)

       - analytické hodnotenie a zaraďovanie odpadov podľa katalógu
       - preprava odpadov a vypracovanie dokladov ADR
       - zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
       - vypracovanie komplexnej legislatívy a zabezpečenie legislatívneho dohľadu
         v oblasti ochrany životného prostredia
       - vypracovanie identifikačných a sprievodných listov
       - informácie o ekotoxikologických vlastnostiach nebezpečných látok
       - výkup plastov, plastových odpadovWWW stránka od www.tvorba-www.sk   VYTVÁRANIE WWW STRÁNOK, pre firmy i jednotlivcov. Lacno, rýchlo aj bez osobného stretnutia. Tvorba www stranok. Viac na www.tvorba-www.sk   www@tvorba-www.sk © 2007