enviTrans, s.r.o.
Lieskovec 835/112
018 41 Dubnica nad Váhom

Mob.:
dispečing
+421(0)911 770 332

E-mail:
dispecing@envitrans.sk

Copyright © 2016 envitrans.sk. Všetky práva vyhradené.

Analýza odpadov

Zabezpečíme v rámci spolupráce s akreditovanými laboratóriami nasledujúce činnosti:

Odber vzoriek priamo v mieste vzniku.

Analýzy odpadov - údaje o chemickom zložení, fyzikálnych, mikrobiologických, biologických a toxikologických vlastnostiach vzoriek pevných a kvapalných odpadov rôzneho druhu a pôvodu podľa požiadaviek legislatívy odpadového hospodárstva.

Návrhy spracovania chemických a priemyselných odpadov.

Analýza odpadov

Kontakt

Zber, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov

Výkup
druhotných surovín

Preprava
v zmysle ADR

Čistenie odlučovačov ropných
látok, lapačov tukov a nádrží

Demolačné
práce

Legislatíva

Analýzy
odpadov

Dokumenty
na stiahnutie

Komplexné environmentálne služby
enviTrans, s.r.o. Dubnica nad Váhom