enviTrans, s.r.o.
Lieskovec 835/112
018 41 Dubnica nad Váhom

Mob.:
dispečing
+421(0)911 770 332

E-mail:
dispecing@envitrans.sk

Copyright © 2016 envitrans.sk. Všetky práva vyhradené.

Kontakty

enviTrans, s.r.o.
Lieskovec 835/112
018 41 Dubnica nad Váhom

Ing.Martin Šupák - konateľ
+421(0)911 311 332
envitrans@envitrans.sk

Dagmar Leitmanová - Dispečing
+421(0)911 770 332
dispecing@envitrans.sk

Ing. Miloš Novanský - Logistika
+421(0)911 383 224
logistika@envitrans.sk

Ing. Martin Ježo - Doprava
+421(0)911 558 300
doprava@envitrans.sk

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať…

Loading...

Mapa

Kontakt

Zber, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov

Výkup
druhotných surovín

Preprava
v zmysle ADR

Čistenie odlučovačov ropných
látok, lapačov tukov a nádrží

Demolačné
práce

Legislatíva

Analýzy
odpadov

Dokumenty
na stiahnutie

Komplexné environmentálne služby
enviTrans, s.r.o. Dubnica nad Váhom