enviTrans, s.r.o.
Lieskovec 835/112
018 41 Dubnica nad Váhom

Mob.:
dispečing
+421(0)911 770 332

E-mail:
dispecing@envitrans.sk

Copyright © 2016 envitrans.sk. Všetky práva vyhradené.

Výkup druhotných surovín

Zabezpečíme výkup-zhodnotenie Vami produkovaných odpadov-druhotných surovín:

- železné kovy
- neželezné kovy
- plasty
- elektroodpad
- káble
- transformátory

Navrhneme optimalizáciu triedenia recyklovateľných surovín a tým aj ich lepšie využitie a finančné zhodnotenie. Vykonáme odber vzoriek, analýzu a odvoz druhotných surovín priamo od zákazníka.

Druhotné suroviny

Kontakt

Zber, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov

Výkup
druhotných surovín

Preprava
v zmysle ADR

Čistenie odlučovačov ropných
látok, lapačov tukov a nádrží

Demolačné
práce

Legislatíva

Analýzy
odpadov

Dokumenty
na stiahnutie

Komplexné environmentálne služby
enviTrans, s.r.o. Dubnica nad Váhom